Byčok

Pokud jezdíte k Černému moři, nejspíš jste se setkali s malou vrance podobnou rybou zvanou byčok. Na byčky narazíte ať už ryby chytáte nebo je jen jíte. Jsou všude přítomní a je jich opravdu hodně.

Byčok (býček, hlaváč) černoústý
Byčok (býček, hlaváč) černoústý – jeden z 4 nejčastěji lovených druhů byčků v Černém moři

Byčok má český název hlaváč, ale čím dál víc se rozšiřuje název býček. Domnívám se ale, že lidí kteří se s touto rybkou seznámili jí spíš znají pod názvem byčok a proto se toho budu v dalším textu držet.

Hlaváčovití

Byčok patří do čeledě hlaváčovitých ostnoploutvých paprskoploutvých ryb. Čeleď hlaváčovitých zahrnuje 1500–2000 druhů ve 230 rodech. Rybky této čeledě žijí v mořské i sladkovodní vodě, v tropickém, subtropickém a mírmém klimatickém pásmu. Hlaváčovití dosahují obvykle délky 10 cm, mohou však dorůst až 50 cm. Zajímavostí je, že do čeledě hlaváčovitých patří i obojživelní lezci (Oxudercinae), kteří jsou schopní dlouhodobého pobytu na břehu,na kterém i loví loví.

Byčci Černého moře

Dále se v tomto textu budu zabývat pouze byčky, kteří žijí v Černém moři a v jeho přítocích. Jde o 8 druhů místních byčků a cca 5 druhů „imigrantů“ z Středozemního moře.

Národy žijící v okolí Středozemního moře byčky nazývají následovně: Ukrajinci, Rusi – byčok, bulhaři – popčeta, Turci – kaya. Slováci říkají býčok.

plánek rozšíření byčka (hlaváče) černoústého
Rozšíření byčka černoústého

Byčci mají invazní schopnosti, takže v součastné době se rozšířili po toku Dunaje až do řek Morava a Dyje (hlaváč černoústý). Není tedy divu, že černomočské byčky je můžeme nalézt ve nejen v Azovském moři, v černomořských limanech, ale i prakticky ve všech přítocích Černého moře. Byčky v hojném množství najdeme v již zmíněném Dunají, v Dněpru, Dněstru, Bugu a dalších řekách a jejích přítocích. Byčka možno chytit na Slovensku, našel jsem zmínky o tom, že byl uloven i ve Vltavě.

Pro hojnost jsou byčci oblíbeným cíle rybářů a to nejen amatérů, jsou i průmyslově zpracováváni.

Památník byčok (hlaváč) živitel
Památník byčka – živitele, dokazuje hospodářskou důležitost této drobné rybky

Nejčastěji lovení byčci

Nejvíce se loví 4 druhy byčků: hlaváč chutný (zosterisessor ophiocephalus, бичок-зеленчак), hlaváč žabohlavý (mesogobius batrachocephalus, бичок-жаба), hlaváč říční (písečný) (neogobius fluviatilis, бичо́к-бáбка (бичо́к-піщáник, пісо́чни)), hlaváč černoústý (neogobius melanostomus,бичо́к-кругля́к).

Byšok (býček, hlaváč) říční
Byšok (býček, hlaváč) říční – jeden za 4 nejčastěji lovených byčků v Černém moři
Byčok černoústý
Byčok černoústý – jeden ze 4 nejčastěji lovených byčků v Černém moři

Byčci jsou masožraví, dovedou žít ve slané i sladké, v proudící i stojaté vodě. Jsou mimořádně odolní dovedou přežít i v tmě, s nedostatkem kyslíku i potravy.
Od vranky se byčci ličí třeba tím, že jejich tělo je pokryté šupinami. Díky speciálním buňkám rozmístěným po celém těle může hlaváč lovit kořist i v naprosté tmě.

Hlaváče – byčka mohou lovit i začátečníci bez větší přípravy.

Maso byčků

Byčok chutný
Byčok chutný prodávaný na trhu, jde o jednoho z 4 druhů nejčastěji lovených byčků v Černém moři

Maso byčků je tuhší, nevyznačuje se chutí, ale při vhodné úpravě si na něm lze pochutnat. Jedl jsem byčky uzené, sušené i pečené a výhrady jsem měl jen k těm sušeným, takto upravené maso je totiž na můj vkus už hodně tuhé, jako chuťovka k pivu se je však určitě zdravějsí než třeba bramborové lupínky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *